Új szakkönyvek
Deák Antal András – Amelie Lanier:
Széchenyi István és Sina György közös vállalkozásai

Gráfik Imre
Hajózás és gabonakereskedelem (Gabonakonjunktúra vízen)

Deák Antal András
A Duna fölfedezése

Oxbow-lakes in Hungary
Compiled by: Imre Pálfai

Karácsonyi Károly – Ardelean, Gavril:
A hajdani Ecsedi-láp és az Ecsedi-síkság

Az árvízkezelés kihívásai a XXI. században
Kiadvány

Péter Gábor:
Hargitától a nagyvilágba

Dunka Sándor – Fejér László – Papp Ferenc:
A Közép-Tiszántúl vízi története

Fejér László – Marczell Ferenc:
Kolossváry Ödön (1857-1921) kultúrmérnök, a hazai öntözések egyik úttörője

A víz múzeumai
Kiadvány

Dr. Öllős Géza
A vízellátás-csatornázás értelmező szótára

Dr. Szesztay Károly:
Önszerveződés a víz és az élet bolygóján

Ágoston István:
A nemzet inzsellérei (folytatás)

Magyarország holtágai
Szerkesztette: Dr. Pálfai Imre

Nemzei kincsünk a Balaton
Kiadvány

Vizeink Krónikája
Szerkesztette: Fejér László


Dóka Klára:
A vízügyi szolgálat szervezete és tevékenysége 1919-1985.

Ágoston István:
A nemzet inzsellérei

Dr. Öllős Géza
Vízellátás-csatornázás közegészségügyi ismérvei

Dunka Sándor:
A Hortobágy-medence régi vizei és a tógazdálkodás

Fejér László:
Árvizek és belvizek szorításában

Dr. Öllös Géza:
Víztisztítás-üzemeltetés

Virág Árpád:
A Balaton múltja és jelene

Deák Antal András:
A háromszögeléstől a Tisza-szabályozásig

Csath-Deák-Fejér-Kaján:
A magyar vízügytörténet


A Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjteménynél kapható kiadványok


Készítette: © Unioffice Rendszerház
Tartalmi, technikai észrevételek